fbpx

COMUNICAT PER A AUTÒNOMS I EMPRESES EN CAS D'UTILITZAR WhatsApp

Amb l'entrada en vigor del Reglament General de Protecció de Dades de la UE el 24 de maig del 2016 i sent d'aplicació directa el 25 de maig del 2018 també canvia el marc normatiu, que estableix que el consentiment ha de ser “lliure, específic i informat”.
El 15 de març del 2018 l'Agència Espanyola de Protecció de dades ha dictat resolució en el procediment sancionador iniciat a les empreses de WhatsApp i Facebook. L'AEPD ha declarat l'existència de dues infraccions greus de la Llei de protecció de dades, una de comunicar dades sense haver obtingut el consentiment explícit de l'usuari i l'altre tractar aquestes dades amb altres finalitats sense el consentiment.
El RGPDUE 2016/679 preveu que els responsables de tractament aplicaran les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir i demostrar que el tractament de les dades personals sigui conforme a la legislació vigent, i que la no aplicació d'aquestes mesures sigui sancionable.


Això marca un abans i un després de l'ús de WhatsApp dins l'àmbit corporatiu. Les empreses que utilitzin l'aplicació amb els clients poden ser multades, ja que la sanció de l'AEPD estableix que és una eina insegura. La situació que planteja el RGPDUE a la persona jurídica és que l'empresa té la responsabilitat en la gestió de les dades i dels seus tractaments, atorgant-li la màxima responsabilitat.


Sol·licitar Pressupost Per a Avís Legal Whatsapp

Sol·licitar Més Informació Per Avís Legal Whatsapp