fbpx

Condicions generals

1.- PROCEDIMENTS DE COMANDA:
Per evitar errors o males interpretacions, aconsellem l'ús del fax o correu electrònic, per cursar les comandes.


2.- LES DADES:
Les mides s'indicaran sempre primer l'amplada, després el llarg i el gruix del matalàs si és més gran de 22 cm.

3.- PORTS:
Els ports seran pagats, sempre que la comanda superi les 300 Euros. , amb destinació per a la Península i les Balears, en cas de no ser superades les quantitats de: 300 € per comanda. Es carregarà 7 Euros per embalum. Per a Canàries, Ceuta, Melilla: Els ports seran pagats, sempre que la comanda superi les 601 Euros. , és cas que no siguin superades les 601 Euros. Es carregarà 35 euros. per embalum, i es carregaran les despeses de duana a factura. Per a la CEE veure apartat núm. 7 EXPORTACIÓ.

4.- PREUS:
Els preus de la present tarifa són nets i hi està inclòs l'embalatge. Per a mides especials consultar preu. Els preus poden fluctuar en funció de les matèries primeres, per tant el fabricant es reserva el dret de modificar els preus de venda sense previ avís al client.


5.- L'IVA:
No està inclòs als preus d'aquesta tarifa, ni el recàrrec d'equivalència, per la qual cosa es carregarà en factura segons correspongui a cada client.

6.- CONDICIONS DE PAGAMENT:
Els nostres clients podran optar per:
• Comandes no superiors a 150 € per a la Península i les Balears, pagament comptat.
• Giro 30 dies nets data factura (imprescindible domiciliació bancària SEPA CORE).
• Giro 60 dies nets data factura (imprescindible domiciliació bancària, no es giraran comandes inferiors a 301 Euros SEPA CORE).

7.- EXPORTACIÓ: 
FRA. Proforma vàlida 30 dies.
Pagaments anticipats mitjançant taló bancari, transferència o Swift.
Els ports: indicar el transportista o serà el nostre transportista a ports deguts es carregaran en factura.

8.- IMPAGATS: 
Qualsevol retard de pagament a la data convinguda es meritarà amb interès de demora d'un 6% i serà a càrrec del client.

9.- DEVOLUCIÓ DE MERCÀCIA:
No s'admet cap devolució de mercaderia sense acord exprés dels nostres delegats de vendes. En cas de ser acordada una devolució, només abonarem la mercaderia rebuda als nostres magatzems en perfecte estat i aportacions pagades. En cas de requerir un reenvasament o reacodicionament del producte, haureu de consultar amb les nostres oficines el cost del mateix.

10.-RECLAMACIONS: 
Qualsevol reclamació sobre el gènere rebut s'haurà de fer en un termini no superior a 10 dies des de la recepció del mateix, i no es podran atendre les efectuades passat aquest termini. En cas de trencament, falta o anomalia en els bonys rebuts, s'haurà d'indicar a l'albarà de lliurament del transportista, i informar-nos en un període no superior als dos dies, per poder gestions la reclamació oportuna.

11.- GARANTIA: 
Els nostres productes es fabriquen amb matèries de primera qualitat rigorosament seleccionades. Així ens permet garantir-los. Si observeu algun defecte de fabricació, ens fem responsables del producte. Seguiu acuradament les instruccions de rentat (tota peça usada o manipulada aquesta exempta de garantia).

12.- RESERVA DE DOMINI: 
El venedor es reserva el domini de la mercaderia fins al complet pagament del preu pel comprador.

13.-ABONAMENT: 
És imprescindible enviar una còpia de l'albarà corresponent a la mercaderia tornada, per tal de fer l'abonament amb la màxima exactitud i rapidesa possible.

14.-ANOMALIES D'ENVIAMENT:
En cas de trobar-se anomalies quant a faltes, mercaderia errònia o defectuosa, amb clara responsabilitat del fabricant, el client ens comunicarà aquesta anomalia dins el termini de 10 dies de la recepció de la mercaderia. No s'acceptaran reclamacions o devolucions després de la data esmentada. Així mateix, qualsevol anomalia que es detecti en rebre's la mercaderia ha de constar al resguard del transportista.

15.-LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: 
Ambdues parts se sotmeten expressament al dret espanyol ia la jurisdicció dels jutjats i els tribunals de Tarragona.

Sol·licitar Pressupost Per a Condicions generals

Sol·licitar Més Informació Per a Condicions generals