fbpx

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA CORE 1

  Referència de l'ordre de domiciliació:
  La referència de l'ordre no pot excedir els 35 caràcters i només pot contenir caràcters: AZ, az, 0-9+/-.

  A COMPLIMENTAR PEL CREDITOR


  Identificador del creditor:

  Nom del creditor:

  La Direcció

  Codi postal – Població

  Província – País

  Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) el creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per deure el vostre compte i (B) a l'entitat per efectuar els càrrecs al vostre compte seguint les instruccions del creditor. Aquesta ordre de domiciliació està prevista per a operacions exclusivament entre empreses i/o autònoms. El deutor no té dret que la vostra entitat us reemborsi una vegada que s'hagi fet el càrrec en compte, però podeu sol·licitar a la vostra entitat que no efectuï el càrrec al compte fins a la data deguda. Podreu obtenir informació detallada del procediment a la vostra entitat financera.

  A COMPLIMENTAR PEL DEUTOR


  Nom del deutor/s:

  Nom del creditor:

  Adreça del deutor

  Codi postal – Població

  Província – País del deutor

  Swift-BIC del banc deutor

  Número de compte- IBAN
  A Espanya l'IBAN consta de 24 posicions començant per ES

  Nom de l'banc

  Tipus de pagament Pagament recurrentPagament Únic

  Data – Localitat

  [signature* Signatura id:Signatura-form class:signatura-form cols:800 rows:180]


  TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.
  UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA CUSTÒDIA

  Sol·licitar Pressupost Per a Formulari-SEPA

  Sol·licitar Més Informació Per a Formulari-SEPA