fbpx

3.0

Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

Responsable
del tractament

Dades de contacte
del responsable

LUGOTEX, SL

C/ Tramuntana, 5 – Pol. Ind. Roques Rogues – 43460 ALCOVER

NIF B62186945
Tel 977 76 06 32

Període de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-los per raons fiscals i comptables, ia posar-los a disposició duna entitat pública competent. Això no obstant, es poden conservar més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Destinataris

Destinatari de la cessió

No es preveuen cessions de dades, tret de previsió legal.

Finalitat de la cessió

No es preveu cap cessió.

Legitimació de la cessió

No es preveu cap cessió.

 

Moviments internacionals de dades

No es produeixen.

Transferència internacional

No es produeixen.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb les quals es formalitzen les obligacions i les responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.

Drets

Quins drets teniu?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les vostres dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, si escau a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius particulars, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, i aquest és un motiu suficient per cessar el tractament, excepte per motius legítims o per l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com els pot exercitar?

Per exercitar els drets haureu de presentar un escrit a l'adreça abans assenyalada o enviar un comunicat al correu electrònic lugotex@lugotex.com. Haurà d'especificar quin dret sol·licita li sigui satisfet i, alhora, l'haurà d'acompanyar de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que n'acrediti la representació i el document identificatiu.
Si voleu disposar d'un model, podreu:
Utilitzeu un model oficial de l'AEPD: http://www.aepd.es

Possibilitat de reclamar davant de l'AEPD

Així mateix, us informem que quan no heu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets o la forma d'exercir-los podreu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si voleu conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo podeu adreçar-vos a l'AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid

Sol·licitar Pressupost Per a Informació addicional RGPDUE ES

Sol·licitar Més Informació Per Informació addicional RGPDUE ES