fbpx

COMMUNIQUE VOOR AUTONOMIE EN BEDRIJVEN IN GEVAL VAN GEBRUIK VAN WhatsApp

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU op 24 mei 2016 en rechtstreeks van toepassing zijnde op 25 mei 2018, verandert ook het regelgevingskader, dat bepaalt dat toestemming "vrij, specifiek en geïnformeerd" moet zijn.
Op 15 maart 2018 heeft het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming een resolutie uitgevaardigd in de sanctieprocedure die is ingeleid tegen de WhatsApp- en Facebook-bedrijven. De AEPD heeft het bestaan ​​van twee ernstige inbreuken op de gegevensbeschermingswet verklaard, waarbij de ene gegevens verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker te hebben verkregen en de andere deze gegevens zonder toestemming voor andere doeleinden behandelt.
De RGPDUE 2016/679 bepaalt dat de gegevensbeheerders de technische en organisatorische maatregelen zullen toepassen die nodig zijn om te garanderen en aan te tonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de huidige wetgeving, en dat het niet toepassen van deze maatregelen strafbaar is.


Dit feit markeert een voor en na het gebruik van WhatsApp binnen de zakelijke sfeer. Bedrijven die de applicatie gebruiken met hun klanten kunnen een boete krijgen, aangezien de sanctie van de AEPD vaststelt dat het een onveilig instrument is. De situatie die de RGPDUE aan de orde stelt bij de rechtspersoon, is dat het bedrijf de verantwoordelijkheid draagt ​​voor het beheer van de gegevens en de verwerking ervan, waardoor het maximale verantwoordelijkheid krijgt.


Vraag een offerte aan voor Whatsapp Juridische kennisgeving

Vraag meer informatie aan voor juridische kennisgeving Whatsapp