fbpx

Juridische teksten versie 1 11-2019

1.1 Juridische kennisgeving (LSSI)

1.2 Privacybeleid (RGPDUE)

1.3 Cookiebeleid


IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE DIENSTVERLENER VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

In overeenstemming met artikel 10 van de Wet 34 / 2002, van 11 voor juli, van "Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) ", informeren wij u over de volgende informatie:

LUGOTEX, SL, [d LUGOTEX], is de eigenaar van de webportal lugotexsl.com, die uitsluitend optreedt als operator en beheerder van de inhoud van de webportalen die zijn gedomicilieerd te: C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER, NIF B62186945, geregistreerd in het Tarragona Mercantile Registry, Volume 2235, Folio 197 , Blad T34667, 2e inschrijving, is verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en de werking van het bovengenoemde webportaal.
Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit doen per e-mail naar het adres dat in de vorige paragraaf is vermeld, of via e-mail lugotex@lugotex.com.

INLEIDING

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van deze website. Toegang tot het web is gratis, behalve voor de kosten van de verbinding via het telecommunicatienetwerk dat wordt geleverd door de door de gebruikers gecontracteerde toegangsprovider.

AANVAARDING

Het gebruik van de webportal schrijft de toestand van de gebruiker toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, in de versie die is gepubliceerd voor LUGOTEX op hetzelfde moment dat de gebruiker toegang heeft tot het web. Daarom moet de gebruiker zorgvuldig het heden lezen Wettelijke Kennisgeving in elk van de gelegenheden waarin u van plan bent het web te gebruiken, omdat het mogelijk wijzigingen ondergaat.

INFORMATIE OVER LINKS "LINKS"

LUGOTEX is niet verantwoordelijk voor de webben die niet van zichzelf zijn of die van derden, die toegankelijk zijn via koppelingen "links"Of van enige inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld.
Elk gebruik van een link of toegang tot een niet-gepatenteerde website gebeurt op eigen risico en voor de wil van de gebruiker, LUGOTEX beveelt geen enkele informatie aan die wordt verkregen via een link buiten de website van lugotexsl.com, Evenmin is het verantwoordelijk voor enig verlies, claim of schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van een link, of de informatie die daardoor wordt verkregen, inclusief andere links of websites, uit de onderbreking van de service of toegang, of uit het gebruik of misbruik van een link, beide bij het verbinden met het webportaal lugotexsl.com hoe toegang te krijgen tot informatie van andere websites vanuit hetzelfde webportaal.


VERZAKING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie en diensten die zijn opgenomen of beschikbaar zijn via de webpagina's kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Periodiek worden wijzigingen aangebracht in de informatie die is bijgevoegd. LUGOTEX U kunt op elk gewenst moment verbeteringen en / of wijzigingen in de services of inhoud invoeren.
Het is ook gewaarschuwd dat de inhoud van deze website ter informatie bedoeld is voor het aanbieden van diensten en tarieven, zoals bepaald in deze juridische kennisgeving en in de rest van de wetteksten van deze website.

INFORMATIE OVER DE VRIJSTELLING VAN ENIGE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN EEN TECHNISCHE FOUT EN INHOUD

LUGOTEX wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van onderbrekingen of een storing in de diensten of inhoud die op internet wordt aangeboden, ongeacht de oorzaak ervan.
Zo is ook LUGOTEX is niet verantwoordelijk voor netwerkdalingen, bedrijfsverliezen als gevolg van deze vallen, tijdelijke schorsing van elektriciteit of een ander type.

LUGOTEX garandeert niet dat de services of inhoud niet worden onderbroken of dat ze geen fouten bevatten, dat de defecten zijn gecorrigeerd of dat de service of server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, onverminderd het feit dat LUGOTEX doet zijn uiterste best om dit soort incidenten te voorkomen. Als de gebruiker bepaalde beslissingen neemt of acties onderneemt op basis van de informatie op een van de "websites", wordt het aanbevolen om de ontvangen informatie te controleren met andere bronnen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM, GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN

De structuur, het ontwerp en de presentatie van de elementen (afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, kleurencombinaties en elk element dat kan worden beschermd) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, eigendom van LUGOTEX.

Reproductie, transformatie, distributie, openbare communicatie en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van de elementen waarnaar in de vorige sectie wordt verwezen, is verboden. Deze daden van exploitatie mogen alleen worden uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van LUGOTEX en dat ze in elk geval expliciet moeten verwijzen naar het eigendom van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten van LUGOTEX.

U bent alleen bevoegd voor het privégebruik van het documentair materiaal dat is voorbereid voor LUGOTEX. U mag in geen geval enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat kan worden geïnstalleerd onderdrukken, wijzigen, ontwijken of manipuleren.

Behalve uitdrukkelijke toestemming van LUGOTEX de link naar "laatste pagina's", het "frame" en elke andere soortgelijke manipulatie is niet toegestaan. De links moeten altijd op de hoofdpagina of "startpagina" van lugotexsl.com.

Onderscheidende tekens (merken, handelsnamen) van LUGOTEX ze worden beschermd door industriële eigendomsrechten, omdat het verboden is deze te gebruiken of te manipuleren, behalve uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LUGOTEX.

1.2

  Privacybeleid   


VERANTWOORDELIJKE

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening (EU) 2016 / 679 van gegevensbescherming en de organieke wet 3 / 2018 van bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die via de formulieren worden verstrekt, evenals uw e-mailadres, zijn opgenomen in een behandeling die eigendom is van LUGOTEX, SL, [d LUGOTEX], met maatschappelijke zetel te C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER, NIF B62186945, geregistreerd in het handelsregister van Tarragona Volume 2235, Folio 197, pagina T34667, 2e inschrijving, is verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en de werking van het portaal Web hierboven genoemd.
E-mail lugotex@lugotex.com., om uw vragen te beantwoorden en informatie te sturen met betrekking tot de aangeboden diensten LUGOTEX.


Het is gemeld dat de gegevens kunnen worden gebruikt voor het verzenden van commerciële communicatie, op welke manier dan ook, met betrekking tot activiteiten en diensten van ons bedrijf of onze bedrijfsgroep die van belang kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dit soort communicatie door een e-mail te sturen naar het adres lugotex@lugotex.com. en in de kwestie aangeven "VERWIJDERD VAN DE DISTRIBUTIELIJST."

Evenzo kunt u de rechten van uitoefenen access, rectificación, sonderdrukking, opositie pbedienbaarheid en limitatie, een brief met een fotokopie van het identiteitsbewijs of een gelijkwaardig document sturen naar het volgende adres: C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER of per e-mail verzenden naar lugotex@lugotex.com aangeven in het onderwerp "GEGEVENSBESCHERMING'.

BELEID

LUGOTEX Het is speciaal gesensibiliseerd met de bescherming van de gegevens van de gebruikers van de diensten die toegang hebben tot de website. Via dit privacybeleid worden gebruikers op de hoogte gebracht lugotexsl.com van de behandeling en het gebruik waarvoor de persoonlijke gegevens die op internet worden verzameld, worden verstrekt via de aanvullende informatie, om vrij en vrijwillig te beslissen of zij de gevraagde informatie willen verstrekken.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Ten slotte is gemeld dat LUGOTEX, heeft in het informatiesysteem de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de opgeslagen gegevens te waarborgen, waardoor wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang wordt voorkomen; rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten van toepassing en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de behandeling, evenals risico's van variabele waarschijnlijkheid en ernst geassocieerd met elk van de behandelingen.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De belanghebbende van de persoonsgegevens kan de rechten uitoefenen die hem bijstaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de organieke wet 3 / 2018 van bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten, en die zijn:

A.- Het recht van toegang, kan jaarlijks worden uitgeoefend, behalve legitieme rente die wordt gecrediteerd. Bij de uitoefening van dit recht kan de belanghebbende partij kiezen voor de volgende systemen voor raadpleging van het bestand:

- Stuur een email naar: lugotex@lugotex.com.
- Schriftelijke communicatie gericht aan: LUGOTEX, C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER

LUGOTEX, zal binnen een maand zijn besluit meedelen. Als dit bevestigend is, heeft de belanghebbende binnen 10 dagen na de kennisgeving toegang tot de bovengenoemde informatie.


B.- De rechten van rectificatie y onderdrukking kan worden uitgeoefend, volgens de volgende bepalingen, op voorwaarde dat de betrokken partij van oordeel is dat de gegevens die zijn verzameld in onze behandelingen zijn onnauwkeurig, onvolledig, ontoereikend of buitensporig. In dit geval kunt u ze uitoefenen via elk van de eerder verstrekte middelen.
LUGOTEX, zal overgaan tot rectificatie of verwijdering binnen 10 dagen na ontvangst van het verzoek.

C.- Het recht van oppositie Het kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de volgende bepalingen, op voorwaarde dat de belanghebbende zich tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens wil verzetten, ongeacht of de gegevens wettelijk worden behandeld door een legitiem belang of toestemming met betrekking tot reclamedoeleinden.

D.- Het recht van draagbaarheid kan volgens de volgende bepalingen worden uitgeoefend, op voorwaarde dat de betrokken partij van oordeel is dat de gegevens die in onze behandelingen worden verzameld, moeten worden teruggegeven aan de eigenaar van de gegevens, of in zijn geval aan een derde partij (belast met de verwerking).

E.- Het recht van behandelingsbeperking kan worden uitgeoefend, voorheen het recht van verzet tegen de verwerking van hun gegevens, en dat terwijl het recht van verzet niet wordt opgelost, de verwerking van de gegevens beperkt is.

WIJZIGING VAN REGELGEVING

LUGOTEX, behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan wetgevende of jurisprudentiële ontwikkelingen. Zulke wijzigingen worden van tevoren op onze website doorgegeven, niettegenstaande het claimen van de noodzakelijke toestemming van de betrokkenen wanneer dit niet wordt beschouwd als verleend in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

Heeft u vragen, vragen of opmerkingen over deze regeling, aarzel dan niet om deze te raadplegen door uw mededeling te richten aan: lugotex@lugotex.com.

    1.3

  Cookiebeleid   


Wat zijn cookies?

Het domein lugotexsl.com gebruikt automatische verzamelprocedures "Cookies" om persoonlijke informatie te verzamelen, zoals het type browser of besturingssysteem, referentiepagina, route, ISSP-domein, enz. Dit alles om de dienstverlening te verbeteren. "Cookies" helpen ons deze website aan te passen aan uw persoonlijke behoeften.

Wat zijn cookies?

Een "Cookie" is een klein bestand dat op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en waarmee we hem kunnen herkennen. De set "cookies" helpt ons om de kwaliteit van onze website te verbeteren, waardoor we de navigatie van elke gebruiker op onze website tot op zekere hoogte kunnen personaliseren. "Cookies" zijn momenteel essentieel voor de werking van het internet en bieden talloze voordelen bij het aanbieden van interactieve diensten, waardoor de navigatie en bruikbaarheid van onze website worden vergemakkelijkt.

Houd er rekening mee dat "cookies" uw apparatuur niet kunnen schaden en in ruil daarvoor dat ze zijn geactiveerd, ons helpen fouten te identificeren en op te lossen en de navigeerbaarheid van onze website te verbeteren door een betere ervaring te bieden.

Cookies worden gebruikt

 • Zorg ervoor dat webpagina's correct kunnen werken.
 • Sla de voorkeuren op, zoals de taal of de lettergrootte.
 • Ken de ervaring van gebruikersnavigaties.
 • Verzamel anonieme statistische informatie, zoals pagina's die de gebruiker heeft bezocht of hoe lang hij al op de website is geweest.

Typologie, doel en werking

Cookies zijn afhankelijk van hun duurzaamheid en kunnen worden onderverdeeld in sessie- of permanente cookies. De eerste verlopen wanneer de gebruiker de browser sluit. De tweede verlopen wanneer het doel dat ze dienen is bereikt of wanneer ze handmatig worden verwijderd.

Bovendien kunnen cookies, afhankelijk van hun doel, als volgt worden geclassificeerd:

 • Verplicht: die welke strikt noodzakelijk en essentieel zijn voor het goed functioneren van de website. Ze worden normaal gesproken gegenereerd wanneer de gebruiker de website bezoekt of zich aanmeldt en wordt gebruikt om de website te identificeren voor de volgende doeleinden:
  • Ze houden de gebruiker op de hoogte zodat, als ze de website, de browser of het apparaat verlaten en op een ander tijdstip dezelfde pagina opnieuw openen, ze geïdentificeerd blijven worden, waardoor ze gemakkelijker kunnen browsen zonder zich opnieuw te hoeven identificeren.
  • Controleer of de gebruiker geautoriseerd is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of delen van de website
 • Bij voorkeur: Ze maken het mogelijk om op de website alle informatie te registreren die verband houdt met de manier waarop het web zich gedraagt ​​of het uiterlijk ervan, zoals de taal of regio waar het zich bevindt.
 • Statistieken / analyse: Ze worden gebruikt om de browse-ervaring te analyseren en te verbeteren, de werking van de website te optimaliseren en om te zien hoe bezoekers reageren, door het verzamelen en melden van informatie, meestal anoniem, hoewel ze de gebruiker soms ook een unieke en ondubbelzinnige identificatie mogelijk maken. om rapporten te verkrijgen over de belangen van gebruikers in de diensten die door de website worden aangeboden.
 • Marketing: Dit zijn degenen die informatie verzamelen over de advertenties die aan gebruikers van de website worden getoond. Ze kunnen van twee soorten zijn:
  • Anoniem: ze verzamelen alleen informatie over de advertentieruimten die op de website worden getoond, ongeacht de gebruiker die toegang heeft zonder zichzelf uitdrukkelijk te identificeren.

  • Gepersonaliseerd: ze verzamelen persoonlijke informatie van de websitegebruiker door
   een derde, voor de personalisatie van deze advertentieruimtes.

 • Van geolocatie: Deze cookies worden gebruikt om te achterhalen in welk land of welke regio de gebruiker zich bevindt die toegang heeft tot een websitedienst, om inhoud of services aan te bieden die geschikt zijn voor hun locatie.

Voldoende privacy / Cookiebeheer:
Voor meer informatie over de juiste configuratie van cookies en de opties voor activeren, beperken en / of uitschakelen, gaat u naar het helpgedeelte van uw browser voor meer informatie:
- Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Internet Explorer http://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042

De gebruiker moet weten dat bij het uitschakelen van cookies sommige functionaliteiten en diensten kunnen worden uitgeschakeld of een ander gedrag vertonen dan verwacht, zoals bijvoorbeeld geïdentificeerd blijven, aankopen in de winkelwagen houden, hun locatie, enz. onder andere en dat de navigatie met name verslechterd is.

Budget aanvragen voor juridische opmerking

Vraag meer informatie aan voor juridische kennisgeving