fbpx

Incasso-opdracht SEPA CORE 1

  Referentie domiciliëringsopdracht:
  De opdrachtreferentie mag niet langer zijn dan 35 tekens en mag alleen tekens bevatten: AZ, az, 0-9 +/-.

  TE VOLDOEN DOOR DE CREDITOR


  Creditor Identifier:

  Naam crediteur:

  Adres

  Postcode - Stad

  Land Provincie

  Door ondertekening van dit mandaat machtigt de schuldenaar (A) de schuldeiser om instructies te sturen naar de entiteit van de schuldenaar om zijn rekening te debiteren en (B) de entiteit om zijn rekening te debiteren volgens de instructies van de schuldeiser. Dit domiciliëringsbewijs is uitsluitend bestemd voor verrichtingen tussen vennootschappen en/of zelfstandigen. De debiteur heeft geen recht op terugbetaling door zijn entiteit zodra de rekening is gedebiteerd, maar kan zijn entiteit vragen om de rekening pas op de vervaldag te debiteren. Gedetailleerde informatie over de procedure kunt u verkrijgen bij uw financiële instelling.

  OM DOOR DE SCHULDER TE WORDEN GEVULD


  Naam van de schuldenaar (s):

  Naam crediteur:

  Adres van de schuldenaar

  Postcode - Stad

  Provincie - Land van de schuldenaar

  Swift-BIC van de debiteurenbank

  Rekeningnummer - IBAN
  In Spanje heeft de IBAN 24 posities beginnend met ES

  Banknaam

  Type betaling Terugkerende betalingEnkele betaling

  Datum - Locatie

  [handtekening* Handtekening-ID:Handtekeningformulierklasse:handtekeningformulier cols:800 rijen:180]


  ALLE VELDEN MOETEN NALEVERS VERPLICHT ZIJN.
  EENS ONDERTEKEND DIT ADRES MOET WORDEN VERZONDEN AAN DE KREDIETOR VOOR BEHOUD

  Budget aanvragen voor formulier-SEPA

  Vraag meer informatie aan voor formulier-SEPA