3.0

Aanvullende informatie (algemeen)

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS (aanvullende informatie)

verantwoordelijk
van de behandeling

Contact
van de verantwoordelijke

LUGOTEX, SL

C / Tramuntana, 5 - Pol. Ind. Roques Rogues - 43460 ALCOVER

B62186945 NIF
Tel. 977 76 06 32

Bewaarperiode

De wettelijke bepaling dat ze om fiscale en boekhoudkundige redenen moeten worden bewaard en ter beschikking moeten worden gesteld van een bevoegde openbare entiteit. Er kan echter meer tijd worden gereserveerd voor historische of statistische archiveringsdoeleinden, tenzij er oppositie en / of annulering is.

ontvangers

Ontvanger van de opdracht

Er zijn geen gegevensoverdrachten gepland, behalve voor wettelijke bepalingen.

Doel van de opdracht

Er is geen toewijzing gepland.

Legitimisatie van de opdracht

Er is geen toewijzing gepland.

 

Internationale gegevensbewegingen

Ze komen niet voor.

Internationale overdracht

Ze komen niet voor.

Managers van behandeling

De gegevens kunnen worden overgedragen aan providers met toegang tot gegevens, met wie de verplichtingen en verantwoordelijkheden die worden opgelegd bij de verwerking van de gegevens worden geformaliseerd, als de behandelingsmanager.

plicht

Welke rechten heeft het?

Iedereen heeft het recht om een ​​bevestiging te krijgen over de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

Geïnteresseerde personen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en om rectificatie van onnauwkeurige gegevens te vragen, in voorkomend geval om verwijdering ervan te verzoeken wanneer, onder andere, de gegevens niet langer nodig zijn voor de verzamelde doeleinden.

In bepaalde omstandigheden kunnen de belanghebbenden om de beperking van de verwerking van hun gegevens verzoeken, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

In bepaalde omstandigheden en om bijzondere redenen kunnen de belanghebbenden bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens, hetgeen een voldoende reden is om de verwerking te beëindigen, behalve om legitieme redenen of voor de uitoefening of verdediging van mogelijke claims.

Hoe kun je ze oefenen?

Om de rechten uit te oefenen, moet u een brief sturen op het bovenstaande adres of een verklaring sturen naar de e-mail [e-mail beveiligd] U moet aangeven welk recht u vraagt ​​om te worden vervuld en moet op zijn beurt vergezeld gaan van een fotokopie van de DNI of een gelijkwaardig identificatiedocument. In het geval dat hij heeft gehandeld via een vertegenwoordiger, wettelijk of vrijwillig, moet hij ook een document overleggen dat de vertegenwoordiging en zijn identificatiedocument erkent.
Als u er een model voor wilt hebben, kunt u:
Gebruik een officieel model van de AEPD: http://www.aepd.es

Mogelijkheid om te claimen voor de AEPD

Evenzo informeren wij u dat wanneer u geen voldoening hebt verkregen bij de uitoefening van uw rechten of de manier waarop deze worden uitgeoefend, u een claim kunt indienen bij de Controleautoriteit. Als u meer informatie over dit recht wilt weten en hoe u het kunt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 en 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid